Umsenge Weaner Trials

Umsenge Weaner Trials

The Umsenge group has noted the decline in weaner prices for Nguni weaners and other weaners that appear to be Nguni types due to skin colour. The group is proactively seeking to redress this problem. Whilst research has proven time and again that the Nguni weaner performs as well as any other breed in the … [Read more…]

Exploring the Increase of Browse Use by Cattle by Dr. Cornelis van der Waal

Exploring the Increase of Browse Use by Cattle by Dr. Cornelis van der Waal

Dr Cornelis van der Waal is an independent ecologist and environmental specialist based in Omaruru. He was one of the speakers at the recent Nguni Promotion Day at the Omatjenne Research Station. He addressed the problem of bush encroachment Namibian cattle farmers face and proposed an interesting solution which challenges conventional thinking. Dr Cornelis is … [Read more…]

Nguni’s se Produktiwiteit & Winspotensiaal Uitsonderlik

Die speenkalfstelsel is by verre die algmeenste stelsel wat deur beesboere in Suid-Afrika gebruik word en verklaar waarom die meeste van die vleis wat die verbruiker koop, van `n voerkraal afkomstig is. Die fokus van hierdie artikel is egter nie die voerkraalbedryf nie, maar eerder die potensiële inkomste wat uit `n speenkalfboerdery met suiwer Nguni-koeie verkry kan word. Werklike data van Mara Navorsingstasie, `n Nguni-kudde in die … [Read more…]

Increased Demand for Nguni Cattle

The Umsenge group has observed the on going increase in demand for Nguni cattle by commercial beef farmers. We fully support this trend, and have decided, for our October sale, to offer selected commercial farmers the opportunity to sell some 40 breeding females. These animals will be sold in lots separate from the registered cattle, … [Read more…]